Про Банк
   Відділення
   Реквізити ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»
   Нормативні документи Банку
   Реквізити для розрахунків за платежами
   Робота в Банку
   Фінансова звітність
   Інформація емітента
      Річна інформація емітента
      Особлива інформація емітента
   Загальні Збори акціонерів
   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
   Шаблони зразків Кредіторської вимоги
   Звітність ліквідатора

Інформація емітента

 

Повідомлення про анулювання ліцензій.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» повідомляє про анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» на фондовому ринку відповідно до Рішення НКЦПФР від 17.05.2016 р. № 555, а саме:
- Ліцензії АЕ 185034 від 19.10.2012 р. - Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність.
- Ліцензії АЕ 185035 від 19.10.2012 р. - Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність.
- Ліцензії АЕ 263336 від 17.09.2013 р. - Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
- Ліцензії АЕ 263337 від 17.09.2013 р -. Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.
- Ліцензії АЕ 263338 від 17.09.2013 р. - Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.